måndag, januari 10, 2011

Mistral synnerligen god vakthund för gasledningen

(Hade tänkt publicera detta inlägg på Kgl Krigsvetenskapsakademiens blogg, men då texten innehöll för många tecken väljer jag att publicera den på min egen blogg.)

På Kungliga Krigsvetenskapsakademiens debattforum kunde vi på söndagen läsa ett intressant inlägg från debattsidans redaktör. Det handlar om Ryssland och inköpen av två Mistral och sedan licens-tillverkning av ytterligare två. Debattören menar att de i första hand är avsedda för den ryska Stillahavsflottan och inte för Östersjön och att vi därför inte behövde känna någon större oro. Resonemanget byggs på med att det skulle vara svårt att skydda Mistral i östersjön mot till exempel polska eller tyska ubåtar mot en hypotetisk operation mot de baltiska länderna. Ett mycket större och allvarligare problem skulle, enligt debattören, vara Iskanderrobotsystemet, ryskt stridsflyg och luftvärnet i Kaliningradområdet.

Mistral är definitivt ett orosmoment för framtiden i Östersjöområdet. Det betyder inte ett dugg vad man i dag säger från ryskt håll var dessa fartyg ska användas. Det får vi se när de väl levererats, alternativt är färdigbyggda.

Debattörens resonemang håller säkert om vi talar om fullgångna militära operationer eller öppen strid i Östersjön. Men jag tror inte någon part ser detta som en trolig utveckling. Det går inte heller att se enbart med militära ögon på händelseutvecklingen i Östersjöområdet. Politiskt är det synnerligen tveksamt, för att inte säga näst intill otroligt, om man från tysk sida skulle involvera sig i direkt strid med ryska enheter. Oavsett NATO-medlemskap.

Om Ryssland överväger att använda sina väpnade styrkor i Östersjön så skulle det troligare vara mot isolerade och mycket tydligt avgränsade motståndare. Man skulle i det längsta akta sig för att en incident skulle tolkas som ett angrepp mot NATO.
Landstigningsförmågorna skulle kunna användas för att bistå ryska intressen i något av de baltiska länderna. För att skydda Kalingradområdet eller, vilket man i debatten nu helt ha tyckts glömt bort, skydda och säkra Nordstreams gasledning genom Östersjön.

Den ryska Östersjöflottan har fått till uppgift att skydda gasledningen, något man också redan har övat. Om man från rysk sida finner att det existerar potentiella hot mot gasledningen och mot gasleveranserna någonstans längs Östersjökusterna lär man inte tveka att ta saken i egna händer om inte berörda länder med sin militär kan garantera säkerheten. Fartyg av typen Mistral och den förmåga denna fartygstyp erbjuder kan då komma mycket väl till pass. Öarna i Östersjön lär vara av extra stort intresse. Avsaknaden av militärt försvar, förutom hemvärnet, på Gotland känns därför i sammanhanget extra oroande.
Mistrals möjligheter i Östersjön tar på intet sätt bort det hot som finns med Iskander, ryskt stridsflyg och luftvärnet i Kalingradområdet. Men detta hot blir mer aktuellt i ett läge av öppet krig. Mistral är däremot synnerligen lämpat för militära expeditionsinsatser.

Rolf K Nilsson
Tankesmedjan Argos