fredag, januari 07, 2011

Vladimir Putin – en god kristen kung?

Skämt? Allvar? Ironi? Det är frågor man ställer sig vid en första genomläsning av den pågående artikelserien om Putin i den engelskspråkiga upplagan av Pravda. En frilanskolumnist vid namn Xavier Lerma, som beskriver sig själv som konservativ har författat den i mitt tycke värsta rappakalja jag läst på länge. Okritisk idoldyrkan, medvetet förvridna sanningar och ett förhärligande av det ryska och av Vladimit Putin på gränsen till ren parodi.
”Rysslands premiärminister, Vladimir Putin, är en god ortodox kristen men det skulle ni aldrig få veta genom västliga media och hur de beskriver honom.” Så inleds den första delen i Xavier Lermas artikelserie med rubriken ”Varför väst fruktar Putin”.
Artiklarna präglas av ett hat mot väst och ett förhärligande av Ryssland. Det religiösa anslaget är tydligt och mycket framträdande. Lermas tar förvisso kraftfullt avstånd från kommunismen och det Sovjetunionen som en gång var. Men det känns inte speciellt lugnande att ta del av vad han vill ersätta detta tomrum med.
Lerma förklarar med entusiasm hur det onda som spreds från Ryssland till väst från 1917 och fram till Sovjetunionens fall ska helas av den återvunna tro som nu finns i Ryssland.
Tyvärr finns det säkert en hel del konservativa på den yttersta kanten som är villiga att till sig delar av Lermas storryska tankar eftersom de tangerar en hel del av vad den så kallade kristna högerns mer extrema grupper också ställer upp på. Lerma skriver att de ”amerikanska liberalerna” dansade när president Reagan, Jerry Falwell och Charlton Heston dog. Och att det inte längre finns någon kraftfull konservativ ledare i väst som liberalerna fruktar. Xavier Lerma tar Tea Party-rörelsen i försvar precis som de mer radikala kristna grupperna i USA. Blandningen kan göra vem som helst förvirrad.

Putin – en ”god kristen kung”
Vi får veta at Putin har verklig makt i världen. Något som gör att liberal media av rädsla ignorerar att beskriva denna verklighet. ”Som en god kristen kung leder han en nation av kristna.” Som ett exempel på detta får vi veta att Putin förra året köpt ett markområde i närheten av Eiffeltornet för att där ska byggas en ortodox kyrka. ”Liberalerna vill inte att den ryska kristendomen ska spridas och åter-kristna Europa”, skriver Lerma. ”Liberaler, som de flesta demokrater i USA, skulle hata Ryssland om landet inspirerade och förnyade kristendomen i världen”.
Hyllningarna i artiklarna till Putin är översvallande. Att VM i fotboll ska spelas i Ryssland 2018 är en stor händelse om man får tro textförfattaren. Och hur man nu agerar från rysk sida för att kunna finansiera detta evenemang visar hur annorlunda och hur klok Putin är jämfört med andra världsledare.
Kanske vi förvånas något av uppgiften att med VM i Ryssland så ser Putin en möjlighet att ”expandera västerut”. Inte militärt men ekonomiskt och ”ännu viktigare” genom att tillåta det ”kristna kungariket” att spridas.
I en intervju med Süddeutsche Zeitung har Putin förklarat att ”Europa behöver sin egen framtidsvision. Vi föreslår att vi skapar den tillsammans genom ett partnerskap mellan EU och Ryssland. Det skulle bli vårt gemensamma bidrag för framgång och konkurrenskraft i den moderna världen”.
Det ryska intresset att närma sig EU och få till stånd en allians mot det samarbete man allt mer ser tar form mellan USA och Kina är ständigt återkommande i den ryska retoriken. Europas ledare och folk varnas för USA:s framtida lojalitet där man hävdar att Kina väger så mycket tyngre än Europa. En dag kommer då USA dumpar Europa och fullt ut satsar på samarbetet med Kina. Det enda som kan rädda EU är ett nära samarbete med Ryssland på alla plan.
Xavier Lerma fullföljer nu resonemanget och fyller på med ”återkristnandet” av Europa under rysk-ortodox ledning och den gode kristne konungen Putin.

Ogillar McCain
Någon som inte faller den rysk ”konservative” korsfararen och Putinfantasten Xavier Lerma på läppen är republikanernas förre presidentkandidat John McCain. Och det är framför allt uttalandet som McCain gjorde i valrörelsen när han förklarade att ”Jag såg in i mr.Putins ögon och jag såg tre saker ett K och G och B”. Enligt Lerma vet McCain ingenting om Ryssland, Solzjenitsyn eller Putin. Inte heller vill Lerma hålla med om McCain uttalandet att Ryssland av idag har ambitionen att återuppbygga det gamla ryska imperiet. Xavier Lerma återupprepar också den gamla, men felaktiga, uppgiften att McCain finansieras av George Soros.
Soros, som är en synnerligen suspekt aktör på världsarenan, är en person Lerma ogillar starkt. Ungefär lika starkt som han beundrar Putin. Att man i västliga tidningar har kunnat läsa att Soros och Putin samarbetar protesterar han kraftfullt emot: ”Sanningen är den att miljardären Soros vet att Putin skulle kasta honom i fängelse som han gjort med andra oligarker som misskött sig.” Och så får vi veta hur Putin tvingar gnidna miljardärer att ”hjälpa” sitt land. Lerma Skriver ”Det finns många exempel som visar att premiärministern inte är rädd för att tvinga de rika att hjälpa Ryssland. VM i fotboll kommer till Ryssland 2018 tack vare Putins stöd och nu övertalar han miljardärerna att investera miljoner för en ny arena, för nya höghastighetsspår och andra nödvändiga konstruktioner. Miljardärägaren till Chelsea FC, Roman Abramovich, blev tillsagd av Putin att betala för VM. Han kommer minst att betala mer än 500 miljoner pund för en ny arena utanför Moskva.”

”Västlig media döljer sanningen”
Lermas syn på hur västlig media och västliga politiska ledare beskriver Ryssland är att de undviker fakta och likställer det nya Ryssland med det gamla Sovjet. Synen på händelserna i Georgien och Sydossetien är bara några exempel på detta enligt Lerma.
För Lerma råder ingen tvekan om att det i konflikten mellan Georgien och Ryssland endast finns en skyldig, en skurk och en part att fördöma – Georgien.
Det är intressant att läsa avier Lermas tankar eftersom de helt tydligt stämmer överens med den politik som idag drivs från Kreml. Inte minst när det gäller att knyta EU närmare Ryssland på USA:s bekostnad. Den ryska taktiken tycks hittills ha fungerat bra. Enskilda länder går frivilligt in det ryska energiberoendet andra, som Frankrike, samarbetar på försvarsområdet med Ryssland utan att bry sig om andra NATO-länders protester. Att den gamle KGB-mannen Putin haft nytta av sitt samarbete med den gamla Östtysklands Stasi blir allt tydligare. Med den tyska återföreningen befriades Östtyskland från det kommunistiska oket. Men samtidigt fick man i den demokratiska förbundsrepublikens förvaltning in de krafter som fortfarande var/är lojala med de tidigare herrarna. Ryssvänligheten och förståelsen för de speciella ryska kraven när det gäller sina grannar har skrämmande stor förståelse i Tyskland.
Med länder inom NATO som Frankrike, Tyskland och Italien med Putinvännen Berlusconi finns det anledning att se med oro på den framtida utvecklingen. Men kanske kan Ryssland falla på eget grepp med hovskribenter som Xavier Lerma.
Jag ser med skräckblandad förtjusning fram emot Xavier Lermas tredje artikel i ämnet som bör finnas med i Pravdas engelska upplaga vilken dag som helst.
ROLF K NILSSON