tisdag, oktober 18, 2011

Indien trotsar Kina

Kina och Indien är två mäktiga länder i Asien som har kommit att stå emot varandra. Två länder med mycket gemensamt men ändå så mycket olika.
För många i väst har Indien blivit ett bättre alternativ att satsa på än den kinesiska diktaturen. I bakgrunden finns en konflikt direkt mellan de båda länderna. Ett allt närmare samarbete mellan Indien och Vietnam har också fått Kina att protestera.
Indien har nyligen beslutat placera ut en division av den gemensamma indisk/ryska roboten BrahMos på gränsen till Kina. Skälet anges vara för att neutralisera ett möjligt krigshot från Kina.
Samtidigt moderniseras i Ryssland hangarfartyget Vikramaditja (tidigare Amiral Gorsjkov) för att nästa år levereras till Indien. Fartyget ska då vara moderniserat för 2,3 miljarder dollar.
Kina har nyligen sjösatt sitt första hangarfartyg. Efter många år vid varv har fartyget moderniserats, utrustats och provkörts.Fartyget byggdes från början för den sovjetiska flottan och köptes från Ukraina 1998.
Enligt Kinaexperten Rick Fisher pågår i Kina just nu bygget av ytterligare en eller två hangarfartyg. Fisher tror att Kina år 2020 har sex hangarfartyg, tre av dessa atomdrivna.

Indien och Sydkinesiska sjön
Det har under senare tid hettat till i Sydkinesiska sjön när det gäller äganderätten till öarna i havet.
Under senare år har Vietnam genomfört en rad aktiviteter  i det omstridda havsområdet vilka man från kinesiskt håll anses hota den kinesiska suveräniteten. Från Kina gör man anspråk på 29 öar området.                                                      
Trots protester från Peking har Vietnam tidigare i år inlett ett samarbete med Indien när det gäller gas- oh oljeutvinning i området. De båda länderna har också inlett ett mlitärt samarbete.
Från kinesisk sida har man hel tiden uppmanat Indien att undvika inblandning i konflikten om öarna i Sydkinesiska sjön.

Indien investerar i Sydkinesiska sjön
Men trots dessa varningar har indiska oljeföretag arbetat tillsammans med vietnamesiska intressen. Så har det indiska företaget ONGC Videsh Ltd investerat 2 250 miljoner dollar för olje och gasutvinning i Sydkinesiska sjön. De indiska och vietnamesiska regeringarna har också förklarat att de ska öka sitt samarbete när det gäller militär, handel och investeringar. Som en del i avtalet ska Indien hjälpa Vietnam i träningen av deras ubåtsstyrkor.
Från Vietnam hävdar man att det indisk-vietnamesiska samarbetet inte strider mot några internationella överenskommelser och att de kinesiska protesterna inte har någon laglig grund.