fredag, oktober 21, 2011

Nya fartyg till ryska Östersjöflottan medan Gazprom planerar för ett tredje gasledningsrör

Än en gång kommer uppgifterna om att Gazprom planerar för ett tredje gasrör för Nord Stream genom Östersjön. Förra gången var det premiärminister Putin som avslöjade planerna för de gasrörstillverkande stålverksarbetarna i Smolensk. Denna gång är det Gazproms viceordförande Alexander Medvedev som låter meddela att Gazprom ”överväger möjligheterna” för ett tredje rör parallellt med de båda andra. ”Det finns en sådan idé”, ska han enligt TASS ha förklarat.
Förhoppningarna om större tyskt gasbehov efter beslutet om att stänga kärnkraftverken finns hos Gazprom och dess ägare

55 miljarder kubik
Han förtydligade med att det ännu bara är ”preliminära” diskussioner men att Ryssland är berett att leverera så mycket gas som Europa behöver.
Just nu provkörs Nord Streams första rörledning, den andra är under produktion. Den första gasen ska enligt den officiella planeringen pumpas fram den 8 november i år. Varje rör är 1 224 km långt. När de båda rören är i full verksamhet ska 55 miljarder kubikmeter gas pumpas igenom dem varje år.

Ny korvett för ledningsförsvar
Den ryska flottan i Östersjön har nyligen tagit emot en ny stealth-korvett. Fartyget har en rad nya tekniska lösningar när det gäller skrov, beväpning, kommunikation och elektronik.
Den nya korvetten är den andre i sitt slag. I oktober 2008 fick den baltiska flottan den första korvetten av samma typ.
Sammanlagt 30 korvetter är planerade för den ryska flottan. Korvetterna ska användas för att säkerställa ryska kustvatten och för att säkra olje- och gastransportleder med ryskt intresse i Svarta havet och Östersjön.