fredag, november 07, 2008

Estland vill bli nordiskt

Har inte haft möjlighet att skriva de senaste dagarna. Har varit på resa med försvarsutskottet i Tallinn, Estland. Åkte i måndagskväll och kom hem i förmiddags (fredag). Intressant, land, intressant stad, intressant besök.

Från moderaterna var vi Karin Enström, Nils Oskar Nilsson, Isabella Jernbeck och undertecknad. Från socialdemokraterna Michael Haglund, Peter Johnsson och Inger Jarl Beck. Rosita Runegrund från kristdemokraterna, Staffan Danielsson från centern och Peter Rådberg från Miljöpartiet.
Vi besökte bland annat det estländska parlamentet där vi fick möjlighet att diskutera gemensamma frågor med det estniska försvarsutskottet. Vi fick information och möjlighet att ställa frågor på det estländska försvarsministeriet. Vi besökte tankesmedjan RKK, som står för Internationella centret för försvarsstudier. Centret är uppbyggt med stöd av försvarsdepartementet och den estniska regeringen. Centrets chef, Kadri Liik, fick vi innan veta, är en kvinna med bestämda åsikter. Något som inte gjorde socialdemokraterna direkt lugna. Här talades klartext om både Ryssland och om besvikelsen över hur väst reagerade på den ryska krigsinsatsen i Georgien. Jag återkommer till Ryssland om några dagar.

Möten av den här sorten kan bli lätt formella, men det brukar lossna efter ett tag och riktigt intressanta frågor kommer upp till diskussion. Så också här.
För det första kan man konstatera att esterna vill ha kontakt med Sverige och med de övriga nordiska länderna. Ja, man säger också rent ut att man vill bli betraktade som en del av Norden. Och varför inte? Språkligt (och geografiskt) ligger Estland och Finland väldigt nära varandra. Historiskt har inte minst Sverige haft mångåriga förbindelser med Estland och går vi längre tillbaka i tiden så har Estland också ett danskt förflutet. Tallinn betyder ju ”den danska staden” och har det danska riksvapnet som stadsvapen.

Estland ligger betydligt närmare det nordiska fastlandet än vad till exempel Island, Grönland eller Färöarna gör.
Estland vill vara en del av Norden. Jag tycker vi ska välkomna Estland som ett nordiskt grannland och som en del i det nordiska samarbetet.

En av de frågor som kom upp under våra diskussioner var det om ökat nordiskt samarbete när det gäller försvarsmateriel och försvarsutbildning. Jag ställde frågan om Estland var intresserat av att delta i ett sådant samarbete. Det är man. Detta är ett intresse som vi bör ta vara på.

Estland lägger mycket stor vikt vid sitt medlemskap i Nato och den transatlantiska länken. I första hand litar man på Nato, i andra hand på USA och i tredje hand EU. Ett EU som man anser är allt för svagt och som skadat sig själv när det gäller att hålla en enad front mot Ryssland. Jag ger esterna helt rätt. Med ”stormakter” inom EU som driver egen utrikespolitik, så blir det inte en union som talar med en röst. Det blir flera röster med skiftande budskap som sänker EU:s status. Tyskland och Italien gör gärna affärer med Ryssland där det politiska priset inte tycks spela någon roll. Sorgligt!

Det var extra roligt att bland esterna i försvarsutskottet se Trivimi Velliste som jag träffade första gången 1990 när han var huvudtalare på ett konferens i Vänersborg som handlade om Estlands frigörelse från Sovjetunionen. Trivimi Velliste sitter i det estländska parlamentet för moderaternas systerparti och har sedan Estlands återupptagna självständighet bland annat hunnit med att vara estnisk utrikesminister och Estlands FN-ambassadör.

Estland deltager aktivt i internationella insatser. Bland annat finns man i södra Afghanistan där den estniska enheten står under brittiskt befäl.
Estland var en av nationerna som bemannade Nordic Battle Group under första halvåret i år. Och man är helt beredd på att ingå i NBG också 2011.

Det finns många områden där vi kan utveckla förbindelserna med Estland. Och det finns mycket som talar för att vi också ska göra det.

Svenska försvaret
Båten från Tallinn till Stockholm anlände klockan 10 till frihamnen. Strax före 11 var jag tillbaka på mitt kontor i Riksdagen. Och då var det bara att sätta på TV:n och se försvarsministerns presskonferens. Jag återkommer i helgen till vad han sa och om de uppgifter som nu lagts på Försvarsmakten.

Inga kommentarer: