söndag, november 02, 2008

Försvar, äktenskap, euro och Nato

Några frågor är extra heta just nu. Inte bara försvarspolitiken som folk ägnar tankemöda och energi åt. Jag ägnade dock några timmar på lördagseftermiddagen åt ett offentligt möte i Visby om Pliktutredningens delrapport om hur man kan bemanna det svenska försvaret på frivillig väg om plikten ligger vilande. Många bra frågor och tankar att ta med mig i det fortsatta arbetet. Ett stort tack till alla som dök upp med kort varsel. (Annons i tidningen på fredagen)

Äktenskap

De flesta riksdagsledamöter har de senaste dagarna fått uppleva en e-mailbombning som i antal påminner om FRA-protesterna. Skillnaden är vad jag kan se att bakom denna ”bombning” ligger inget centralt agerande från Expressen vilket var fallet förra gången. Hade Expressen varit inblandad skulle det varit e-mail för könsneutrala äktenskap.

Det finns frågor där man inte får lova att ha någon annan åsikt än vad som är politiskt korrekt. Formellt får man, men om åsikten inte faller samman med vad det styrande etablissemanget inom politik, media, kultur och i den här frågan till stor del underhållningsbranschen tycker så hamnar man lite vid sidan om, blir betraktad som reaktionär, kuf-aktig och gärna lätt rasistisk. Det handlar alltså om samkönade förhållanden i svensk lagstiftning ska benämnas äktenskap eller inte.
Hur två vuxna människor väljer att leva är upp till dem. Om de är av samma kön eller inte har jag inte med att göra. Men om två män eller två kvinnor väljer att leva ihop så är det enligt min uppfattning inte ett äktenskap det handlar om.
Ett äktenskap är förbehållet en man och en kvinna. Min övertygelse vilar på politiska, kulturella och religiösa grunder.
Detta är inte en fråga som kan förhandlas, för det är en fråga som står över politiken.
Jag vet att vi som har denna uppfattning kommer att få stå ut med spott och spe inte minst i riksmedia. Men det ändrar inte min uppfattning.
Och när jag ändå är på gång så kan jag ju uttrycka min tilltro till kärnfamiljen. Och med detta uttalande betyder det inte att jag dömer ut ensamstående föräldrar, flergenerationsfamiljer etc. Jag tror på familjen som den viktigaste byggstenen i samhället.

När det gäller samkönade samlevnadsformer så har vi kommit långt bort från fängelsestraff, myndighetsfördömanden och lagskyddad diskriminering. Och det är inget vare sig jag eller andra försvarare av äktenskapet som en förbindelse mellan man och kvinna förespråkar, även om vi får höra det leda i debatten.

Euro och Nato
Jag tycker att vi ska ha en ny folkomröstning om svensk anslutning till den gemensamma europeiska valutan euron och jag tycker Sverige ska bli medlem i Nato.
Det finns anledning att återkomma i båda frågorna – vilket jag också tänker göra.

Inga kommentarer: