torsdag, november 27, 2008

Pliktutredning och en allt mer påträngande jul

Torsdagkväll, mottagning på polska ambassaden för Svensk-Polska parlamentarikerförbundet och för delegation från den polksa sejman, parlamentet. Tidigare på dagen ett program där polackerna fick möjlighet att ställa frågor om svensk politik på en rad olika områden och där vi svenska parlamentariker fick en möjlighet att höra om uppfattningarna hos våra polska kollegor. Inressant och mycket givande.
Själv var jag givetvis mycket intresserad av polackernas uppfattning om den planerade gasledningen i Östersjön och Nord Stream/Gazproms planer. Jag blev inte besviken och kunde konstatera att de ligger nära mina. Det vill säga starkt kritiska, negativa.
Generellt kan konstateras att Polen och Sverige samarbetar på allt fler områden och att det är ett samarbete som på skt kan ge mycket positiva resultat.
Polen är en stor nation i Europa. Det finns all anledning att vi från svensk sida intensifirerar kontakterna med Polen. Vi har mycket att vinna.

Pliktutredningen

Fredagen inleddes med gruppmöte för allianspartierna i försvarsutskottet och därefter utskottsmöte. Ingen större dramatik. Därefter taxi till Riddersviks Herrgård där Pliktutredningen sammanträder i två dagar. Trevlig miljö, mindre bra konferenslokal, men mycket givande diskussioner.

Läser i broschyren i mitt rum att Carl Jonas Love Almqvist varit anställd som informator på Riddersvik 1820. I ett brev till en god vän skrev han "Jag mår så väl på detta täcka Ställe. Jag just längtar att mina goda vänner skulle få se det." Även om jag inte kan räkna mig som en vän till Almqvist har jag sett Riddersvik - och det är onekligen en pärla.

Bara en knapp månad kvar till jul. Hösten i riksdagen går exremt fort. Och det är en massa sammanträden kvar. Men det brukar fungera och gå jämt ihop när vi närmar oss den 24 december.
Från och med nu blir bevakningen på partierna och hur vi agerar i Riksdagen allt hårdare. Nu är det mindre än två år kvar till nästa val. Vad som är synnerligen intressant att bevittna är den spricka som finns mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. Ingen människa kan i dagsläget se en möjlighet till att s och v skulle kunna komma överens i samma regering. Att något parti skulle ändra uppfattning i så många frågor som man idag är oense verkar inte troligt.
Mona Sahlin har onekligne problem. Inte bara är de möjliga regeringsmedarbetarna på konforntationskurs. Enligt SIFO lämnar nu också de manliga väljarna socialdemokraterna.

Inga kommentarer: