onsdag, januari 28, 2009

Gotland Region!

Då kom beskedet som jag nästan gett upp hoppet om: Gotland som region permanentas. Vi blir inte den sista utposten i Stockholms skärgård!
Nu får vi även i framtiden själva beslutat om det som vi tidigare beslutat om. Och det tycker jag känns mycket, mycket bra.
Vi kan nu fortsätta agera med större självständighet än vad som hade varit möjligt som kommun i en stor Mälardalsregion. Vi blir en del av det regionala kontaktnätet inom EU och kan i en rad frågor i samarbete med andra EU-regioner driva en egen gotländsk ”utrikespolitik”.
Nu hänger det till mycket stor del på oss själva att vi lever upp till vår regionidentitet och inte förminskar oss själva i kontakten med övriga regioner, i kontakten med staten och i kontakterna med EU och alla dess regioner.

ROLF K NILSSON

Inga kommentarer: