lördag, januari 31, 2009

Ökning - men från vad?

Försvarsmakten har kommit med sin rapport till försvarsdepartementet. Intressant
läsning med mängder av ord som gör dokumentet lite svårt att greppa.
Det finns de som nästan jublar när ÖB kom med sina tankar och visst, det kan se mycket ut om man jämför med vad vi hade att utgå ifrån. Men i reella tal är det inte direkt imponerande.

Vad vi inte får glömma just nu är att detta är ett förslag från försvarsmakten – det är inte den slutgiltiga propositionen. Den kommer den 17 mars och där ska försvarsdepartementet väga in alla uppgifter, åsikter och yttranden som man fått in.

Jag tror inte att nedskärningarna av hemvärnet är något som så många andra är intresserade av. Och ser man på numerären ett antal år ini framtiden är den oacceptabelt låg.

Idén med bataljonstridsgrupper tycker jag är bra. Jag tror det är vad som behövs i ett modernt samhälle. Försvarsmaktens förslag om åtta stycken sådana tycker jag personligen är allt för klent tilltaget. Jag tror vi behöver betydligt fler – och att en av dessa bataljonstridsgrupper, förstärkt med marina resurser, bör ligga på Gotland. Men det är min personliga uppfattning som jag söker anhängare till var jag än får möjlighet.

Tidningarna har nu slagit fast att vi får ett yrkesförsvar, att vi går mot en professionalisering med yrkessoldater. Det är inte heller något som är klart. Själv sitter jag i Pliktutredningen som har fått till uppgift att se hur vi kan gå över till ett frivilligt bemannat försvar. Ett så kallat AVF (All Volontary Forces) försvar. Alltså inte, vilket många tror, komma fram till om vi ska ha ett frivilligt eller ett värnpliktsförsvar. Det finns säkert många uppfattningar bland ledamöterna om vi ska ha värnplikt eller ej – men det är inte det vårt uppdrag handlar om. Vår slutrapport kommer i början av juni. Än så länge har vi varit eniga, men viss signaler från socialdemokraterna utanför utredningen tyder på att vi kan stöta på patrull. Bland annat har Anders Karlsson (s), som är ordförande i Försvarsutskottet uttalat sig kraftfullt för ett bevarande av värnplikten.
Innan vi i Sverige ändrar systemet med värnplikt så måste det godkännas av riksdagen. Och personligen tror jag inte att regeringen väljer att driva igenom en så omfattande förändring som slopandet av värnplikten utan en bred förankring i Riksdagen. Och en bred förankring kräver att socialdemokraterna är med.

Det blir mycket försvarsdiskussioner de kommande veckorna. Och det är bra. Vårt svenska försvar måste diskuteras bland med än politiker. Försvaret är en fråga som rör alla medborgare i Sverige.

ROLF K NILSSON

Inga kommentarer: