tisdag, juni 02, 2009

Läs Neo nummer 3 maj/juni!

Fick i förra veckan Neo nummer 3 i min brevlåda i Riksdagen. Ett magasin som mellan varven har en hel del av intresse att erbjuda.
Men trots detta ska jag erkänna att jag har lite svårt för Neo. För tidningens ibland nästan religiösa hänförelse och hyllning av kapitalismen. Men än finns kanske hopp. När jag läser chefredaktörens inledning med rubriken ”En värdefull kapitalism” så får jag än en gång bekräftat att det är skillnad på kapitalism och marknadsekonomi. Och – att det verkligen behövs olika ord som beskriver marknadsekonomi respektive kapitalism. Och varför då inte använda ”marknadsekonomi” och ”kapitalism”? Det tycker jag, men nu var det inte detta det här skulle handla om.

Sofia Nerbrand inför i sin spalt ett för mig nytt begrepp när hon beskriver den urspårade marknadsekonomin – kapitalismen - i Ryssland. Hon kallar den för ”auktoritär kapitalism”. Vore det inte enklare att kalla den vid sitt rätta namn ”kapitalism”? Att ”auktoritär kapitalism” är ett begrepp förstår jag när jag i radion hör ett program med Francis Fukuyama, författare till ”Historiens slut” som också använder sig av samma begrepp när han diskuterar Kina. Risken är, enligt honom, stor att vi i framtiden får se fler länder som ansluter sig till denna auktoritära kapitalism. Tyvärr är jag inte förvånad. Men samtidigt ser jag nödvändigheten att allt tydligare beskriva och påpeka skillnaden mellan marknadsekonomi och kapitalism. Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system som förutsätter ett politiskt system som är demokratiskt. Kapitalism har ingenting med vare sig demokrati eller mänskliga rättigheter att göra. Frågan är om den rena kapitalismen kan fungera i ett demokratiskt samhälle som garanterar mänskliga fri- och rättigheter? Jag har ännu inte sett något exempel på detta.

Men nu var det ju som sagt inte detta som det här inlägget skulle handla. Det var vad t Sofia Nerbrand kommer fram till lite längre ner i sin kolumn. Där puffar hon för Olle Rossanders artikel om ”Putin-högern” i Sverige. Vilket underbart uttryck! ”Putin-högern”. De sista raderna i Nerbrands artikel sätter fokus på ett för liberalerna och kapitalismens lovsångare moraliskt dilemma.
Nerbrand frågar:”Kan vi verkligen utgå ifrån att handel och ökat välstånd per automatik leder till demokrati? Är det legitimt att arbeta för vilket företag som helst? Och märker vi närt staten använder kapitalet som vapen?” Mitt personliga svar är ett givet nej.

Olle Rossanders artikel ”Gasen i botten” som alltså enligt tidningens chefredaktör handlar om den svenska Putin-högern är sannerligen värd att läsas. De inledande orden i artikeln sammanfattar mycket bra vad det handlar om, det som just nu pågår i Sverige, i Europa och i Ryssland. ”Vad som inte syns på kartan är den ”femte kolonnen – spioner, landsförrädare, agitatorer, pr-folk och andra som i smyg och med propaganda ska undergräva 'fiendens' motståndskraft. För nu pågår ett formidabelt, och för många deltagare dolt propagandakrig. Med hundratals miljoner dollar, världens skickligaste pr-byråer och köpta politiker ska Ryssland med sitt, världens största, gasbolag Gazprom och med dotterbolaget Nord Stream övertyga världen om sina fredliga avsikter och tillförlitlighet som leverantör av den energi som Europa är helt beroende av. Vapenarsenalen är imponerande: politiska påtryckningar, pr-konsulenter, mediemanipulationer och outtalade hot.”

I slutet av artikeln kommer Olle Rossander in på Nord Streams arbetsmetoder ”I propagandavärlden arbetar man med olika typer av talespersoner.. De för alla öppet köpta, pr-konsulter och talespersoner; de dolt köpta – talespersoner som uttalar sig, skriver debattartiklar och annat men utan att öppet berätta att de är betalda av Nord Stream, sedan finns det grupper ”nyttiga idioter” - de som inte ens själva vet att de går någons ärenden”.

Neo tar med sitt senaste nummer upp två mycket väsentliga frågor. Dels sakexemplet Nord Stream, där den ryska staten har transformerat sina utrikespolitiska strävanden till att bli ett företagsintresse men också det Nerbrand talar om i sin spalt. Innebär handel med automatik att välståndet ökar och demokratin stärks (införes)? Något att fundera på. Neo nummer 3 rekommenderas, läs den!