onsdag, juni 24, 2009

Pliktutredningen klar

Pliktutredningen har lagt sitt förslag idag. Klockan 9.30 överlämnade vi den tjocka luntan till statssekreteraren på Försvarsdepartementet Håkan Jevrell. En timme senare var det presskonferens på Rosenbad.

Nedan följer det pressmeddelande jag skickat i samband med överlämnandet samt den kommentar jag hade till utredningen på presskonferensen i förmiddags:PRESSMEDDELANDE
Rolf K Nilsson
Riksdagsledamot(m)
Ledamot i Försvarsutskottet
Ledamot i Pliktutredningen

Ang. Pliktutredninens betänkande


- Det förslag som pliktutredningen presenterade idag bygger på en för medborgarna rättvis och lika behandling där vi når upp till våra försvarspolitiska mål, säger Rolf K Nilsson, moderat representant i den parlamentariska utredningen om totalförsvarsplikten, sim idag har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

- Vi behåller plikten, vi till och med utökar den att även gälla kvinnor. Men då det inte finns skäl för det, så utnyttjar inte staten sin rätt att kalla in unga män och kvinnor för utbildning och krigsplacering. Istället satsar vi på ett frivilligt könsneutralt försvar där vi ser till den enskildes förmåga och intresse.

- Systemet med kontrakterade soldater, där man under större del av sin tid har en civil sysselsättning, är en garanti för folkförankringen. Också hemvärnet med dess nya uppgifter och en satsning på de nationella skyddsstyrkorna är en annan garant för folkförankringen, säger Rolf K Nilsson.
- I många år har vi hävdat att vi haft en allmän värnplikt i Sverige, medan vi i praktiken har varit långt ifrån den. Bara en liten del av männen i varje årskull har mönstrat och en ännu mindre del har fått genomgå en militär utbildning. Vi har haft ett system där den som vägrat har riskerat att bli straffad medan andra som velat göra sin militärutbildning inte fått möjligheten. Detta är ett godtyckligt och orimligt system.
- Det förslag som socialdemokraterna förespråkar när det säger att de vill ha kvar värnplikten och att det svenska försvaret ska bygga på denna är att lura svenska folket. Vad man vill ha är ett system där endast ett fåtal kallas in med plikten som grund. Det stora flertalet hamnar utanför, säger Rolf K Nilsson.
- Det socialdemokratiska förslaget är fortsatt orättvist, synnerligen kostsamt och mycket osäkert med tanke på de planeringskrav Försvarsmakten måste kunna ställa!

Med anledning av det uttalande Pliktutredningens ordförande Anders Svärd gjorde, under presskonferensen på Rosenbad, att Ryssland inte utgör ett hot mot Sverige vill Rolf K Nilsson komma med ett klarläggande:
- Någon hotbild har vi i utredningen aldrig diskuterat. Det har inte varit vårt uppdrag. Anders Svärds uttalande om Ryssland står helt och hållet för honom själv.

./.


Min kommentar i samband med förmiddagens presskonferens på Rosenbad.

" - Jag har alltid varit vän av den allmänna värnplikten, där alla medborgare ges en gedigen militär utbildning för att kunna försvara sitt land om det skulle behövas.
- Men vi lever, tack och lov, inte längre i en tid av massarméer där soldaterna räknades som billig, lätt ersättlig, råvara.
- Jag anser att om vi pratar om allmän värnplikt så måste den vara just allmän, att alla som är fysiskt och psykiskt förmögna ska gå igenom den. Dessutom måste en militär utbildning i en rättsstat innebära kvalificerad och kvalitativ utbildning, det innebär också att soldaterna får utrustning som är optimal för uppgiften och den personliga säkerheten.

- Men en sådan ordning skulle kosta enorma summor pengar. Till detta kommer ytterligare enorma summor för att hålla alla krigsplacerade och övade. Vi skulle hamna på en fantasikostnad som skulle vara svår att bära ekonomiskt.
- Vi måste då hitta ett nytt system där medborgarna får en rättvis och lika behandling, där vi når upp till våra försvarspolitiska mål och där vi har en verklig folkförankring. Då tycker jag att det som vi kommit fram till är ett mycket bra förslag som uppfyller dessa mål.
- Vi behåller plikten, vi till och med utökar den att även gälla kvinnor. Men då det inte finns skäl för det, så utnyttjar inte staten sin rätt att kalla in unga män och kvinnor för utbildning och krigsplacering. Istället satsar vi på ett frivilligt försvar, där vi ser till den enskildes förmåga och intresse. De väpnade styrkorna ska stå öppna för alla myndiga svenska medborgare, oavsett om det är en man eller en kvinna och utan någon övre åldersgräns. Klarar man av de krav som ställs är man välkommen att tjänstgöra i det svenska försvaret.
- Systemet med kontrakterade soldater, där man under större del av sin tid har en civil sysselsättning, är en garanti för folkförankringen. Också hemvärnet med dess nya uppgifter och en satsning på de nationella skyddsstyrkorna är en annan garant för folkförankringen.
- I många år har vi hävdat att vi haft en allmän värnplikt i Sverige, medan vi i praktiken har varit långt ifrån den. Bara en liten del av männen i varje årskull har mönstrat och en ännu mindre del har fått genomgå en militär utbildning. Vi har haft ett system där den som vägrat har riskerat att bli straffad medan andra som velat göra sin militärutbildning inte fått möjligheten. Detta är ett godtyckligt och orimligt system.
- Det förslag som socialdemokraterna förespråkar när det säger att de vill ha kvar värnplikten och att det svenska försvaret ska bygga på denna är att lura svenska folket. Vad man vill ha är ett system där endast ett fåtal kallas in med plikten som grund. Det stora flertalet hamnar utanför.
- Det socialdemokratiska förslaget är fortsatt orättvist, synnerligen kostsamt och mycket osäkert med tanke på de planeringskrav Försvarsmakten måste kunna ställa."