måndag, juni 29, 2009

På konferens med Folk och Försvar

(STOCKHOLM; Från torsdagen den 25 juni) När solen skiner och värmen nästan slår rekord sitter jag tillsammans med ett antal andra specialintresserade och lyssnar på gubbe efter gubbe som har något att säga om Pliktutredningens arbete som överlämnades till regeringen igår (den 24 juni). Korrigering – en ”gumma” fanns i den manligt dominerade kretsen: Irene Wennemo från LO, som gjorde ett mycket klokt inlägg. Något Anders Karlsson och andra försvarssocialdemokrater borde lyssna på.
Det är alltså konferens med Folk och Försvar under rubriken ”Efter värnplikten”.
Jag har nu varit på ett antal arrangemang som Folk och Försvar stått för och börjar nu känna igen deltagarna. I stort är detsamma grupp människor som dyker upp och – intressant nog – samma grupp människor som uttalar sig.
Utifrån de tillställningar jag själv närvarat vid och de övriga vars program och deltagare jag tagit del av kan tydligt märkas att arrangören Folk och Försvar har sina favoriter när det gäller vilka politiker som ska bjudas in och få förmånen att yttra sig. Men det är klart, så kan man också sätta agendan och styra fårgeformuleringarna.
Folk och Försvars generalsekreterare Lars Ekeman hade redan från början bestämt sig för att ett av de större problemen var företagens, näringslivets, inställning till förslaget om kontraktssoldater. Det vill säga viljan att anställa personal som är kontrakterade för att tjänstgöra vissa tider för försvaret. Från näringslivshåll har man dock hävdat att med det lilla antal människor det handlar om som varje år ska skriva kontrakt så är problemet mycket litet. I jämförelse med föräldraledigheter som företagen hanterar i det närmaste dagligen utgör försvarets kontrakterade personal ett mycket litet problem. Men det hindrade inte för att hålla tesen vid liv.
Under resans gång sedan Pliktutredningen satte igång sitt arbete för ett och ett halvt år sedan har det märkts en svängning från militärens sida när det gäller övergången till ett frivilligt försvar av den typ som nu föreslås. Bland de som framträdde på konferensen positiva, med några undantag.
Nu finns det alla anledning att vara med i försvarsdebatten som lär öka under de kommande månadernas remisstid. Över 60 instanser ska lämna sina yttranden och sedan är det regeringen som ska sätta tänderna i svaren för att formulera en proposition.