onsdag, september 22, 2010

Jag håller med Per Westerberg!

Sverigedemokraternas framgång i riksdagsvalet vållar våra politiker ingen ro. SD:s inflytande i Riksdagen ska minimeras, ja, helt omintetgöras. Från moderat håll har förslaget tydligen kommit att man ska skära ner antalet plaster i Riksdagens utskott från 17 till 15 för att på detta vis med matematikens hjälp stänga ute Sverigedemokraterna. Det är ett dåligt förslag som på kort sikt kan verka lockande, men det riskerar istället få motsatt verkan. Det inbjuder till mindre demokrati. Riksdagens talman Per Westerberg motstätter sig förslaget, vilket tacksamt noteras.
Redan idag har Riksdagen en allt för undanskymd plats om man ser till vad som står i grundlagen. Med en neddragning av antalet ledamöter i utskotten skulle färre riksdagsledamöter få utrymme att arbeta i utskotten – om man nu inte samtidigt skulle öka antalet ersättarplatser.

Förslaget med att dra ner antalet utskottsplatser blir något av att kasta ut barnet med badvattnet. I det här fallet är det demokratin och inflytandet, den demokratiska processen som drabbas i försöken att hålla ovälkomna politiska krafter borta från inflytande. Blir det här en vedertagen metod så kan man ju ställa frågan vilket parti som nästa gång med hjälp av ändrade regler ska hindras från inflytande?

Det vore sorgligt om Riksdagen skulle behöva besluta om mindre demokrati för att ”rädda” demokratin. Använd i stället demokratin som ett redskap mot Sverigedemokraterna och andra krafter med grumliga demokratiuppfattningar. Låt inte Sverigedemokraterna bli ett alibi för ökad toppstyrning i demokratins namn.