måndag, maj 07, 2007

Ny president i Frankrike

Nicolas Sarkozy blir ny president i Frankrike. Jag ska erkänna att jag inte har känt till speciellt mycket om denne omstridde person i fransk politik. Men ju mer jag har läst om honom under valkampanjen desto bättre tycker jag om honom.
Där finns en hel del i hans politik som man som svensk kanske har svårt att förstå. Sarkozy beskrivs som konservativ, men också som marknadsliberal. Och det stämmer säkert. Han är lite av varje – också är han fransman. Detta präglar och har alltid präglat högern i Frankrike.
Det kanske skulle underlätta för alla, journalister såväl som skribenter, att inte med en gång dra alla konservativa över en kam. Konservatismen kan inte jämföras med socialismen som ideologi. Medan socialismen är en cementerad samling idéer är konservatismen levande.
Amerikansk konservatism är inte som svensk, svensk är inte som brittisk, brittisk konservatism är varken som fransk eller tysk. Det finns många gemensamma nämnare men det finns också nationella särdrag, frammejslade genom år av erfarenhet och tradition med kulturella skillnader. Och det är bra. Det visar att konservatismen är levande och flexibel i förhållande till den verklighet den existerar. Inte som socialismen, dogmatisk, stel och styrande.

Nicolas Sarkozy som president i Frankrike kan betyda att Frankrike får en mer framträdande roll i såväl i världspolitiken som i EU. Sarkozy skiljer sig från sina föregångare bland annat genom att han inte är anti-amerikansk. Han har en europeisk bakgrund genom att hans far var flykting från Ungern. Han kombinerar det franska med europeiska. Förhoppningsvis kan detta ge positiv effekter på EU.


Statyn i Tallinn
Rysarna i såväl Estland som i Ryssland blir allt mer aggressiva mot Estland och den estniska regeringens beslut att flytta på det sovjetiska segermonumentet.
Aftonbladet hade för några dagar sedan en lysande analys av Ryssland och det ryska agerandet. Det är inte ofta jag håller med om varje rad i en Aftonbladetledare, men den 5 maj så var det faktiskt så. Rubriken var ”Mullret från Moskva” – ledaren rekommenderas!

Vi har i svensk radio också fått höra hur ryssar boende i Sverige tar den ryska befolkningens parti och menar att det var ryssarna som befriade Estland från Nazi-Tyskland och att esterna borde skämmas som skymfar sina befriare på detta vis.
Hade det varit så att Sovjet befriat Estland från Nazi-Tyskland och sedan lämnat Estland hade säkert statyn fått stå kvar. Men nu avlöstes en ockupation av en annan mycket längre sådan. Statyn symboliserar för esterna inte någon frihet eller befrielse. Den symboliserar en nästan 50-årig ockupation och ett lika långt förtryck.

Förvarning om höjd bensinskatt
Vår ärade finansminister har gått ut med tankarna att det kanske blir en höjning av bensinskatten – av miljöskäl.
Det ska mycket argumentering till för att jag ska omfamna ett sådant beslut.
Ja, vi ska göra vad vi kan för att förbättra miljön. Inte minst när det gäller utsläpp från bilar. Men då ska kraven vara bättre avgasrening och miljövänligare motorer.
Att höja bensinskatten drabbar alla i det här landet som är beroende av bilen. Och det är väldigt, väldigt många.
Som vanligt när något blir dyrare är det de som tjänar minst som drabbas hårdast.
Vi bor i ett land som har en stor geografisk yta. De flesta av oss är utspridda över hela landet. Avstånden är långa. Bilen gör oss mindre känsliga för detta, och gör det möjligt för många att arbeta på andra ställen än där bostaden finns.
Bilen behövs vid inköp och vid sociala aktiviteter. Kort sagt – bilen behövs.
Det krävs mycket goda argument för att jag ska gilla ett beslut som innebär höjd bensinskatt. Så här finns anledning att mana till besinning.

Inga kommentarer: