fredag, maj 04, 2007

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

Jag har alltid tvivlat på vänsterpartiets demokratisyn och den uppgörelse man gjort med sitt förflutna. Där finns säkert de i vänsterpartiet som anser sig vara demokratiska socialister och inte vill kallas eller betraktas som kommunister. Men där finns också de uttalade kommunisterna.

Vi har nog alla kunnat notera vänsterledaren Lars Ohly upprördhet över att moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet har tagit upp debatten mot sverigedemokraterna. Nu senast uppmärksammat den 1 maj. Ohly tycker att partiet ska isoleras och ställas utanför det demokratiska systemet – trots att partiet (vad man än tycker om det) är representerat i ett stort antal kommuner. Dessa åsikter kommer alltså från Lars Ohly - som själv är kommunist (även om han, enligt honom själv, inte tänker säga det högt i fortsättningen även om han står fast vid åsikterna).

Skulle vi följa Lars Ohlys uppfattning när det gäller Sverigedemokraterna borde vi i konsekvens också ställa vänsterpartiet utanför den demokratiska gemenskapen.
Jag tror det har varit fel att inte ta debatten med sverigedemokraterna. Det borde ha gjorts för länge sedan. Men det är lätt att vara efterklok.

Inte rätt stänga ute
Jag tror varken det är rätt att stänga ute eller förhindra för partier som vänsterpartiet och sverigedemokraterna att delta i det demokratiska arbeta som de blivit valda till. Hur illa vi än tycker om dessa partiers åsikter måste vi acceptera att de med folkligt stöd sitter i våra beslutande församlingar; i kommunfullmäktige, i landstingen och i riksdagen. Detta ska ju givetvis inte hindra oss från att i vårt politiska arbeta både varna - och där vi har möjlighet - avslöja dessa partier och vad deras politik leder till. Men vad vi inte får glömma är att det finns ett stort antal människor i Sverige som lägger sina röster på partier som sverigedemokraterna och vänsterpartiet (och andra alternativ bra mycket värre än dessa). Vi är skyldiga att lyssna också på dessa människor – även om vi inte håller med dem och gör allt vad vi kan för att motverka att deras åsikter ska få ytterligare anhängare. Demokratins styrka samtidigt som det är dess svaghet är att alla människor ska få göra sina åsikter hörda – även om vi avskyr dessa. Nekar vi människor att arbeta inom det demokratiska systemet så länge de håller sig till de lagar och regler vi har i vårt samhälle är det vi som begår våld på demokratin.

Vänsterpartiet på Gotland är ute och jagar övriga politiska partier för att få med dem i en gemensam programpunkt som riktar sig mot sverigedemokraterna.
Idén som sådan – att lära sig mer om sverigedemokraterna och hur detta parti arbetar – är inte fel. Men det är fel när vänsterpartiet står med som avsändare. Vänsterpartiet har inte gjort upp med sitt förflutna. Det skulle finnas anledning att ha en liknande programpunkt om vänsterpartiet och vad det innebär att ha ett parti verksamt inom det demokratiska systemet som innehåller kommunister.

Ryssland visar rätta ansiktet?
Det ryska missnöjet med den estniska regeringens agerande har tagit sig nya uttryck. Den estniska ambassaden blockeras av ungdomar från en Putin-trogen organisation. Polisen på plats agerar lamt när ungdomarna hindrar besökande och attackerar ambassaden.
Den svenske ambassadören och hans bil blev attackerade av ungdomarna på väg till den estniska ambassaden. Bilen fick skador och den svenska flaggan revs av. Detta är oacceptabelt. Lika oacceptabelt som den stenkastning den ryska ambassaden i Stockholm blev utsatt för efter händelserna i Moskva.

Den ryska regeringen gör nu vad den kan för att straffa esterna och Estland. Exporten av olja och kol stoppas, estniska fordon hindras vid gränsen mellan Estland och Ryssland. Allt detta för att den estniska regeringen fattade ett beslut att flytta en staty som påminde om den ryska ockupationen. Undrar hur man från rysk sida agerar om något grannland har åsikter om den planerade gasledningen i Östersjön?

Inga kommentarer: