onsdag, oktober 15, 2008

Antikapitalist och för privat äganderätt...

Sedan någon tid tillbaka medverkar jag som skribent på den nya konservativa bloggen ”Tradition och fason” (www.traditionochfason.se). Ett lovvärt projekt som ska visa att det finns en konservativ uppfattning och en konservativ idégrund som är angelägen att lyfta fram både som komplement och som alternativ till socialism och framför allt liberalismen.
I vilket fall – för några dagar sedan skrev jag en artikel med rubriken ”Konservativ och antikapitalist”. Jag visste den skulle förbrylla en del, reta andra och göra somliga helt oförstående. Jag erkänner gärna att det var en medveten provokation – men ett ställningstagande som jag till fullo står bakom och inte tänker vika av ifrån.

Jag trodde att jag var tydlig i min lååånga artikel där jag plockade fram Wilhelm Röpke som ett gott exempel på den uppfattning jag förespråkar.

Att vara motståndare till kapitalism och för marknadsekonomi är enligt mitt tycke en rimlig position som flera människor på högerkanten har utan att direkt klä åsikterna i ord.
För mig är kapitalism marknadsekonomi som har spårat ur.
För att marknadsekonomin ska fungera och det ska bli konkurrens på lika villkor krävs ramar, regler och överenskommelser att rätta sig efter.

För många borgerliga har man accepterat begreppet kapitalist som en del av den borgerliga politiken och reagerar nästan reflexmässigt när ordet nämns. Kapitalism är bra, hurra, hurra, hurra! Tyvärr gör många misstaget att mena marknadsekonomi när man säger kapitalism. Häri ligger en del av den begreppsförvirring som kan uppstå.

Att min artikel skulle vålla diskussion och att det skulle bli ilskna kommentarer var jag beredd på. Men jag var inte beredd på att från annat konservativt håll bli ifrågasätt om min tro på privat ägande och en direkt anförd möjlighet att jag skulle vara anhängare av Jugoslaviens förre diktator Josip Tito som enligt skribenten förespråkade en socialistisk marknadsekonomi.
Jag visste inte att kritik mot kapitalismen var att trampa på en så öm tå. Men reaktionerna har styrkt mig. Kapitalism och marknadsekonomi är förenliga. Men då är det en marknadsekonomi utan regler, utan ansvar, utan något socialt skyddsnät som vi pratar om. Då är det en marknadsekonomi som har spårat ur och övergått till att bli kapitalism. Till att bli ett hänsynslöst ekonomiskt systen som sätter vinsten före alla andra värden. Ett sådant samhälle vill inte jag ha. Men läs gärna vad det är jag vill ha. Den privata äganderätten finns med som en grundstomme. Att bara bli ifrågasätt på detta område gör debatten märklig. Texten finns på www.traditionochfason.se
Det går att vara konservativ och antikapitalist; jag är det och jag är för privat äganderätt, lägre skatter, frihandel och konkurrens. Att jag som moderat riksdagsledamot skulle stå för något annat är – trams.

Inga kommentarer: