tisdag, oktober 21, 2008

Nato-medlemskap och Islandshjälp

Måndagkväll. Tillbaka i Stockholm efter en dagsutflykt till Göteborg för att prata försvarspolitik på ett moderat partimöte. Många frågor och åsikter lyftes fram. Bland annat frågan om svenskt medlemskap i Nato.
Att Sverige i framtiden blir medlem i Nato var nog de flestas önskemål. Likaså att det är rätt att som moderaterna slår fast att ett sådant medlemskap ska bli aktuellt först då det finns en opinion bland befolkningen för det. Men en sådan opinion kommer inte av sig själv. Därför bör en kampanj för svenskt medlemskap startas så att det kan bli aktuellt under nästa mandatperiod.
Ett svenskt medlemskap i Nato bör ha en bred politisk uppslutning. Men det kan å andra sidan också bli motiverat att genomdriva om det har en bred folklig förankring. Och då behöver inte samtliga partier ställa upp på Natolinjen.

En opinion kan bara inte väntas in, den måste bearbetas. Och det är hög tid för att det börjar informeras om Nato och vad ett svenskt medlemskap skulle betyda. Det råder alldeles för många fördomar och felaktiga uppfattningar om Nato. Det är dags att ställa detta till rätta.

Island
Nu verkar det som om Island får den hjälp landet behöver för att klara sig ur den finansiella kris landet har hamnat i. I förra veckan såg det ut som om det inte fanns några andra utvägar än att vända sig till Ryssland. Vad detta nu skulle innebära förutom att sätta sig i ekonomisk skuld. Rent politiskt och säkerhetsmässigt vore det inte bra om Nato-medlemmen Island – utan egen militär – skulle bi en del av en rysk intressesfär.
IMF, den internationella valutafonden ställer upp med en miljard dollar. Ytterligare som ställer upp för att nå upp till summan 45 miljarder kronor är de nordiska ländernas centralbanker och Japans centralbank. Om Ryssland är med bland långivarna framgår inte i den artikel i Financial Times som dansk text-tv hittat informationen. Det är bra att Norden finns med bland de länder som nu finns med för att försöka hjälpa Island ur den prekära situation man lyckats hamna i.
För övrigt anser jag fortfarande att Sverige bör erbjuda Island hjälp med sin luftrumsbevakning genom att bistå med 20-30 jas-plan och piloter.

Inga kommentarer: