söndag, oktober 05, 2008

Kulturen behöver inget alibi

Mycket kultur denna helg. Fredag eftermiddag kulturdebatt på Gotlands Länsteatern i Visby. Närmare hundra personer hade infunnit sig denna fredagseftermiddag för att diskutera kultur. Speciellt inbjuden gäst var Stina Oskarsson, konstnärlig ledare på Orionteatern i Stockholm, som tagit initiativ till den så kallade skuggutredningen, en kulturutredning parallellt med den statliga.
Det blev en ur många synpunkter intressant eftermiddag där vi fann många beröringspunkter mellan höger och vänster när det gäller kultur. Hos många fanns ett till synes uppriktigt intresse att försöka komma överens. Hos andra fanns en mer fientlig inställning där man ville politisera kulturen, där man önskade att det fanns stora politiska skillnader i hur stat/län/kommun ska förhålla sig till kulturen.

Riktigt intressant för egen del blev det efter ett inlägg jag gjorde där jag menade att kulturen inte behöver något alibi, att kulturen har ett egenvärde och den främsta avkastning som kulturen ger är inte ekonomisk. Intressant när en aktiv vänsterpartist förklarade att hon ju höll med om det jag sa, men att hon ändå var skeptisk eftersom hon utgick från att vi inte hade samma människosyn. Hur ska man ta ett sådant uttalande? Eftersom jag vet vilken människosyn jag själv har borde jag kanske begärt replik och beklagat att hon inte delade min humana människosyn? Eller? Jag tycker det är märkligt och jag tycker det är beklagligt att det från vänsterhåll finns så mycket fördomar. Men jag kanske inte gjorde det enklare för dem då jag som representant för ”högern” tog avstånd från nyliberalismen och förklarade mig vara konservativ.
För den som vill läsa mer om hur jag tolkar och ser på min konservativa kultursyn finns det ett inlägg på den konservativa bloggen www.traditionochfason.se .

Kultur är viktigt och det finns en mängd olika uppfattningar om hur vi uppfattar själva ordet kultur och hur vi sedan tycker att denna kultur ska utövas. Vi har ett stort ansvar att vårda vårt kulturarv och se till att det finns tillgängligt också för kommande generationer. Kulturen får inte bli en vara vilken som helst. Kulturen är ett av de fundament som mänskligheten vilar på. Att göra den till något annat är att begå våld på mänskligheten.

Också lördagen innehöll kultur och besök på teatern. Nu var det extra mycket kultur denna dag i Visby. Det flesta verksamheter som nar något att erbjuda visade upp sig under dagen och kvällen. Själv passade jag på att se hur teaterfolket i Visby lyckades med improvisationsteater, med teatersport. Publiken hänger med, gapar skriker och kommer med förslag vad de vill ska utspelas på scenen.
Svensk teatersports grand old man, om man nu dristar sig till en sådan utnämning, Helge Skoog, har varit på Gotland och under två dagar drillat både den fasta och frilansande ensemblen i denna gren av teaterkonsten.
Med tanke på att det var första gången och att utbildningen endast omfattade två dagar, tycker jag att aktörerna gjorde riktigt bra ifrån sig. Och det tycket uppenbarligen också övriga delar av publiken som hängde med bra.
Helt klart är att det inte bara är skådespelarna som behöver utbildning i hur man agerar när det är teatersport på gång. Publikens medverkan är en viktig del av varje improvisationsföreställning och här gäller det att bjuda på sig själv. Kanske lite mer än vad vi är vana vid från andra scenframträdanden om det ska fungera fullt ut. Ett trevligt nytillskott för teatern som i framtiden kan få en mycket stor publik att roa.

Idag söndag blev det ännu mer teater. Fast nu var det först ett möte med teaterns ekonomigrupp vars uppgift är att leta fram nya inkomstkällor för teatern som följdes av höstens första styrelsesammanträde.

Inga kommentarer: