torsdag, oktober 23, 2008

Greker i Riksdagen och utskott hos Hemvärnet

Onsdagen präglades av besök. Lunch och efterföljande diskussioner med representanter från Greklands utrikes- och försvarsutskott som är på besök i Sverige. Stort intresse för JAS. Vem vet, det kanske blir Grekland som står som nästa införskaffare av detta eminenta flygplan.
Grekland satsar runt 60 miljarder på sitt militära försvar, har en befolkning på tio miljoner och är medlem i Nato. Grekland har fler soldater i internationell tjänst än Sverige.
Det finns säkert många möjligheter till ett ökat samarbete mellan Sverige och Grekland på försvarssidan. Inte minst när det gäller försvarsmateriel. Intresset från grekisk sida verkar uppriktigt.

Efter voteringen klockan 16 väntade en buss på Mynttorget som tog stora delar av försvarsutskottets ledamöter och personal till Hemvärnets Stridsskola i Vällinge några mil utanför Stockholm där Rikshemvärnschefen tog emot. Intressant besök. Bra program och mycket informativt. Det finns all anledning att slå vakt om hemvärnet och se till det faktiska behov samhället har av dess existens.
Högkvarterets negativa inställning till hemvärnet är svårbegripligt. Politiken ska inte lägga sig i detaljer och den direkta verksamheten. Men när det gäller hemvärnet finns det ett vitalt politiskt intresse av att det finns kvar och snarare stärks än ytterligare försvagas.

Inga kommentarer: