måndag, oktober 27, 2008

Plikten, Thage G. och Schenström

Förra veckan i Stockholm avslutades med justeringsmöte med Pliktutredningen. På onsdag (29/10) ska den första delrapporten avlämnas till försvarsministern och sedan blir det presskonferens. Det finns alltså anledning att återkomma till denna rapport.

Thage G. Peterson

Konungarikets ridigare försvarsminister och talman Thage G. Peterson har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet där han säger sig skämmas för de svenska officerarna i Afghanistan.
Jag bli både arg och besviken när jag läser sådana saker. Kanske framför allt när det kommer från en tidigare försvarsminister och talman. Jag tycker Thage G. Peterson är skyldig den svenska officerskåren en ursäkt för sitt uttalande.
Sverige deltager under senare år på ett betydligt mer aktivt sätt i internationella fredsfrämjande och fredsframtvingande insatser runt om i hela världen. Genom att skicka ut dessa soldater i utlandstjänst bidrar vi aktivt och visar internationell solidaritet på ett sätt som vi tidigare låtit andra länder ta på sig. Edvard Persson sjunger att ”det är lättare att skälla än att vara med”. Så är det också just den inställningen som i allt för många år präglat svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Vi har garderat oss själva, suttit i säkert bo och haft många (och då menar jag många) åsikter om hur andra länder har skött säkerheten och tagit sig an diktaturer och förtryckarregimer på ett mer handgripligt sätt. Nu har vi lämnat vårt observatörstorn och deltager aktivt. Det är en bra utveckling.

Thage G Peterson har tidigare i år tillsammans med bland andra Maj-Britt Theorin protesterat mot det svenska engagemanget i Afghanistan. Detta var den första varningssignalen att den förre försvarsministern var ute på hal is.

Sverige gör en skillnad i Afghanistan. En skillnad för civilbefolkningen som om de svenska och övriga internationella truppenheter skulle försvinna lämnar fältet fritt för talibanerna och allt vad det innebär.
Jag har talat med så många svenska officerare och soldater som varit i tjänst i Afghanistan och hört deras berättelser. Inte minst om kontakterna med civilbefolkningen. För mig råder ingen tvekan om att vi gör en hedervärd och betydelsefull insats i detta krigsdrabbade land.
Jag hoppas att majoriteten av socialdemokrater i Sveriges riksdag inte ställer sig bakom Thage G.Petersons isolationistiska svikarlinje. Också detta ämne finns det anledning att återkomma till.

Schenström rysk konsult?
Nu har meddelandet nått oss att förre statssekreteraren och nära medarbetaren till statsminister Reinfeldt, Ulrica Schenström, anställts som seniorkonsult i inte varit mer än så hade det kanske funnits anledning att gratulera den förra presschefen till sin konsultvärdighet.
Men nu förhåller det sig så att, om det inte skett någon radikal okänd förändring den senaste tiden, att ryska statens dotterföretag Nord Stream anlitar H&H för att popularisera företaget i Sverige och få den svenska regeringen att acceptera företagets miljökonsekvensutredningar.
Ulrica Schenström måste som statsministerns närmaste medarbetare ha varit väl medveten om de diskussioner som pågått mellan regeringen och företaget, om regeringens uppfattningar, frågor och invändningar i den ännu pågående processen. Nu sitter hon som konsult hos H&H som är inhyrda av Gazproms dotterbolag Nord Stream. Olämpligt, olämpligt, olämpligt! Hur lång karantän ska en regeringsmedarbetare ha innan han eller hon ska kunna övergå till konsultverksamhet där den direkta erfarenheten från regeringen är av stort intresse för konsultföretagets kunder?
Alltså visade det sig att Politikerbloggens papperstidning kom med rätt uppgifter under Almedalsveckan då man avslöjade att Schenström skulle bli konsult åt Gazprom. Indirekt blir hon ju det. Uppenbarligen är alla eländiga ting tre i dag – det finns anledning att återkomma också till detta.

Inga kommentarer: