lördag, februari 20, 2010

Mina motioner i Riksdagen

Med anledning av Henry Lindkvists påstående i Gotlands Folkblad den 20 februari att jag bara presterat ”nån sketen motion” om gotländska vinodlares ”hembränning” så finns här en förteckning på mina motioner. För den som är intresserad går det bra att gå in på Riksdagens hemsida och läsa dem.


Motion 2009/10:C202 av Rolf K Nilsson (m)
Förändringar i konsumentköplagen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:C202

Motion 2009/10:C470 av Hans Wallmark m.fl. (m)
Vigselrätten
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:C470

Motion 2009/10:Kr209 av Rolf K Nilsson (m)
Forum för levande historia som en särskild inrättning vid en högskola eller ett universitet
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Kr209

Motion 2009/10:K243 av Göran Lindblad m.fl. (m)
Beredningskrav på motioner
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:K243

Motion 2009/10:Sf201 av Rolf K Nilsson (m)
Föräldraledighet för båda föräldrarna samtidigt
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Sf201

Motion 2009/10:Sf270 av Rolf K Nilsson (m)
Avskaffande av dubbelt medborgarskap
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Sf270

Motion 2009/10:So368 av Rolf K Nilsson (m)
Gårdsförsäljning av lokalt framställt vin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So368

Motion 2009/10:So486 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad starksprit
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So486

Motion 2009/10:So487 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat vin och fruktvin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So487

Motion 2009/10:So489 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad cider
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So489

Motion 2009/10:So490 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So490

Motion 2009/10:T208 av Rolf K Nilsson (m)
Upprustning av Oskarshamns hamn
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:T208

Motion 2009/10:Ub216 av Rolf K Nilsson (m)
Det nordiska inslaget i den svenska skolundervisningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Ub216

Motion 2009/10:U279 av Rolf K Nilsson (m)
En svensk fredskår
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:U279

Motion 2008/09:A326 av Rolf K Nilsson (m)
Diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:A326

Motion 2008/09:C358 av Rolf K Nilsson (m)
Åtgärder för korrekt datumangivelse på räkningar och krav m.m.
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:C358

Motion 2008/09:Kr284 av Rolf K Nilsson och Inger René (m)
Svenska som officiellt huvudspråk i Sverige
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Kr284

Motion 2008/09:Kr285 av Rolf K Nilsson (m)
Forum för levande historia
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Kr285

Motion 2008/09:K238 av Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson (m)
Personval
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:K238

Motion 2008/09:K306 av Rolf K Nilsson (m)
Svenska e-postadresser till RegeringskanslietUnder nu mer än tre år bara lyckats få till nån sketen motion att någon gotländsk vinodlare skulle få lov att hembränna!
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:K306

Motion 2008/09:MJ396 av Rolf K Nilsson (m)
Arvtagares ansvar för ärvda miljöskador
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:MJ396

Motion 2008/09:Sf303 av Rolf K Nilsson (m)
Föräldraledighet för båda föräldrarna samtidigt
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Sf303

Motion 2008/09:So455 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat vin och fruktvin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So455

Motion 2008/09:So456 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So456

Motion 2008/09:So457 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad starksprit
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So457

Motion 2008/09:So458 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad cider
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So458

Motion 2008/09:T251 av Hans Rothenberg och Rolf K Nilsson (m)
Statlig borgen för körkortslån
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T251

Motion 2008/09:T403 av Rolf K Nilsson (m)
Gotlandstrafiken och Rikstrafiken
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T403

Motion 2008/09:T404 av Rolf K Nilsson (m)
En tvåhamnslösning för Gotlandstrafiken
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T404

Motion 2008/09:T405 av Rolf K Nilsson (m)
Kryssningsfartygens utsläpp i Östersjön
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T405

Motion 2008/09:T406 av Rolf K Nilsson (m)
Vägpris på Gotlandsfärjorna
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T406

Motion 2008/09:T407 av Rolf K Nilsson (m)
E 22 som motorväg
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T407

Motion 2008/09:Ub427 av Rolf K Nilsson (m)
Det nordiska inslaget i den svenska skolundervisningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Ub427

Motion 2008/09:U284 av Rolf K Nilsson (m)
En svensk fredskår
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:U284

Motion 2008/09:U348 av Kent Olsson m.fl. (m, c, fp, kd, v, mp)
Tibet, Kina och mänskliga rättigheter
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2008/09:U348

Motion 2007/08:C314 av Rolf K Nilsson (m)
Åtgärder för korrekt datumangivelse på räkningar och krav m.m.
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:C314

Motion 2007/08:Fö228 av Rolf K Nilsson och Isabella Jernbeck (m)
Tillgodoräknande av värnpliktsutbildningen i civila sammanhang
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Fö228

Motion 2007/08:Kr210 av Rolf K Nilsson och Inger René (m)
Svenska som officiellt språk i Sverige
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Kr210

Motion 2007/08:Kr211 av Rolf K Nilsson (m)
Främjande av finlandssvenskans utveckling
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Kr211

Motion 2007/08:Kr262 av Rolf K Nilsson och Lars-Arne Staxäng (m)
Uppmärksammande av kommunismen i Sverige
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Kr262

Motion 2007/08:K318 av Lars-Arne Staxäng och Rolf K Nilsson (m)
En svensk författningsdomstol
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:K318

Motion 2007/08:N214 av Rolf K Nilsson (m)
Främjande av satsningar på solen som energikälla
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:N214

Motion 2007/08:So231 av Rolf K Nilsson och Eva Bengtson Skogsberg (m)
Gårdsförsäljning av vin med Gotland som försökskommun
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:So231

Motion 2007/08:So377 av Rolf K Nilsson (m)
Behovet av intresseombud för ensamstående äldre
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:So377

Motion 2007/08:T274 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)
Utbyggnad av E 22
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:T274

Motion 2007/08:T336 av Rolf K Nilsson (m)
Tvåhamnslösning för Gotlandstrafiken
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:T336

Motion 2007/08:Ub227 av Rolf K Nilsson (m)
Främjande av danska och norska i skolundervisningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Ub227

Motion 2007/08:Ub348 av Hans Rothenberg och Rolf K Nilsson (m)
Retorik och muntlig framställning
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Ub348

Motion 2006/07:So281 av Rolf K Nilsson (m)
Gårdsförsäljning av lokalt framställt vin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2006/07:So281

Motion 2009/10:C202 av Rolf K Nilsson (m)
Förändringar i konsumentköplagen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:C202

Motion 2009/10:C470 av Hans Wallmark m.fl. (m)
Vigselrätten
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:C470

Motion 2009/10:Kr209 av Rolf K Nilsson (m)
Forum för levande historia som en särskild inrättning vid en högskola eller ett universitet
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Kr209

Motion 2009/10:K243 av Göran Lindblad m.fl. (m)
Beredningskrav på motioner
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:K243

Motion 2009/10:Sf201 av Rolf K Nilsson (m)
Föräldraledighet för båda föräldrarna samtidigt
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Sf201

Motion 2009/10:Sf270 av Rolf K Nilsson (m)
Avskaffande av dubbelt medborgarskap
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Sf270

Motion 2009/10:So368 av Rolf K Nilsson (m)
Gårdsförsäljning av lokalt framställt vin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So368

Motion 2009/10:So486 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad starksprit
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So486

Motion 2009/10:So487 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat vin och fruktvin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So487

Motion 2009/10:So489 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad cider
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So489

Motion 2009/10:So490 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:So490

Motion 2009/10:T208 av Rolf K Nilsson (m)
Upprustning av Oskarshamns hamn
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:T208

Motion 2009/10:Ub216 av Rolf K Nilsson (m)
Det nordiska inslaget i den svenska skolundervisningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:Ub216

Motion 2009/10:U279 av Rolf K Nilsson (m)
En svensk fredskår
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2009/10:U279

Motion 2008/09:A326 av Rolf K Nilsson (m)
Diskrimineringen av äldre på arbetsmarknaden
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:A326

Motion 2008/09:C358 av Rolf K Nilsson (m)
Åtgärder för korrekt datumangivelse på räkningar och krav m.m.
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:C358

Motion 2008/09:Kr284 av Rolf K Nilsson och Inger René (m)
Svenska som officiellt huvudspråk i Sverige
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Kr284

Motion 2008/09:Kr285 av Rolf K Nilsson (m)
Forum för levande historia
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Kr285

Motion 2008/09:K238 av Finn Bengtsson och Rolf K Nilsson (m)
Personval
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:K238

Motion 2008/09:K306 av Rolf K Nilsson (m)
Svenska e-postadresser till RegeringskanslietUnder nu mer än tre år bara lyckats få till nån sketen motion att någon gotländsk vinodlare skulle få lov att hembränna!
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:K306

Motion 2008/09:MJ396 av Rolf K Nilsson (m)
Arvtagares ansvar för ärvda miljöskador
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:MJ396

Motion 2008/09:Sf303 av Rolf K Nilsson (m)
Föräldraledighet för båda föräldrarna samtidigt
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Sf303

Motion 2008/09:So455 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat vin och fruktvin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So455

Motion 2008/09:So456 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So456

Motion 2008/09:So457 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad starksprit
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So457

Motion 2008/09:So458 av Per Bill m.fl. (m)
Gårdsförsäljning av egenproducerad cider
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:So458

Motion 2008/09:T251 av Hans Rothenberg och Rolf K Nilsson (m)
Statlig borgen för körkortslån
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T251

Motion 2008/09:T403 av Rolf K Nilsson (m)
Gotlandstrafiken och Rikstrafiken
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T403

Motion 2008/09:T404 av Rolf K Nilsson (m)
En tvåhamnslösning för Gotlandstrafiken
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T404

Motion 2008/09:T405 av Rolf K Nilsson (m)
Kryssningsfartygens utsläpp i Östersjön
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T405

Motion 2008/09:T406 av Rolf K Nilsson (m)
Vägpris på Gotlandsfärjorna
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T406

Motion 2008/09:T407 av Rolf K Nilsson (m)
E 22 som motorväg
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:T407

Motion 2008/09:Ub427 av Rolf K Nilsson (m)
Det nordiska inslaget i den svenska skolundervisningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:Ub427

Motion 2008/09:U284 av Rolf K Nilsson (m)
En svensk fredskår
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2008/09:U284

Motion 2008/09:U348 av Kent Olsson m.fl. (m, c, fp, kd, v, mp)
Tibet, Kina och mänskliga rättigheter
Typ av motion: Flerpartimotion
Information om motion 2008/09:U348


Motion 2007/08:C314 av Rolf K Nilsson (m)
Åtgärder för korrekt datumangivelse på räkningar och krav m.m.
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:C314

Motion 2007/08:Fö228 av Rolf K Nilsson och Isabella Jernbeck (m)
Tillgodoräknande av värnpliktsutbildningen i civila sammanhang
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Fö228

Motion 2007/08:Kr210 av Rolf K Nilsson och Inger René (m)
Svenska som officiellt språk i Sverige
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Kr210

Motion 2007/08:Kr211 av Rolf K Nilsson (m)
Främjande av finlandssvenskans utveckling
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Kr211

Motion 2007/08:Kr262 av Rolf K Nilsson och Lars-Arne Staxäng (m)
Uppmärksammande av kommunismen i Sverige
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Kr262

Motion 2007/08:K318 av Lars-Arne Staxäng och Rolf K Nilsson (m)
En svensk författningsdomstol
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:K318

Motion 2007/08:N214 av Rolf K Nilsson (m)
Främjande av satsningar på solen som energikälla
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:N214

Motion 2007/08:So231 av Rolf K Nilsson och Eva Bengtson Skogsberg (m)
Gårdsförsäljning av vin med Gotland som försökskommun
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:So231

Motion 2007/08:So377 av Rolf K Nilsson (m)
Behovet av intresseombud för ensamstående äldre
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:So377

Motion 2007/08:T274 av Jeppe Johnsson m.fl. (m)
Utbyggnad av E 22
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:T274

Motion 2007/08:T336 av Rolf K Nilsson (m)
Tvåhamnslösning för Gotlandstrafiken
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:T336

Motion 2007/08:Ub227 av Rolf K Nilsson (m)
Främjande av danska och norska i skolundervisningen
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Ub227

Motion 2007/08:Ub348 av Hans Rothenberg och Rolf K Nilsson (m)
Retorik och muntlig framställning
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2007/08:Ub348
2006/07

Motion 2006/07:So281 av Rolf K Nilsson (m)
Gårdsförsäljning av lokalt framställt vin
Typ av motion: Enskild motion
Information om motion 2006/07:So281