fredag, februari 12, 2010

Pressmeddelande KU-anmälan

2010 02 12

Rolf K Nilsson (M)
Riksdagsledamot, Försvarsutskottet
070-333 79 00

Rolf K Nilsson (M) KU-anmäler regeringen Persson

Idag den 12 februari KU-anmäler riksdagsledamoten Rolf K Nilsson (M) den tidigare socialdemokratiska regeringen. Anmälan gäller en granskning av regeringen Perssons underlåtenhet att agera i fråga om de sovjetryska dumpningarna av kemiska stridsmedel och radioaktivt avfall utanför Gotland 1989 - 1992 som Sveriges Televisions Uppdrag Granskning tidigare rapporterat om

- Sverige är förbundet av en rad havsrättsliga konventioner och avtal, och att S-regeringen inte agerade på de rapporter som kom dem till del från Försvarsmakten 1999 och 2000 är vad som föranlett min KU-anmälan. En given del av folkrätten är överhuvudtaget skyldigheten att samarbeta i frågor om fred och säkerhet, inklusive miljö. Att inte varna våra grannländer runt Östersjön, det är enligt min mening ett tydligt brott mot folkrätten, säger riksdagesledamoten Rolf K Nilsson (M).

- Konstitutionsutskottet får nu gå till botten med hur regeringens agerande, eller snarare brist på agerande, förhåller sig till regeringsformens olika delar. Jag vill dock understryka att det i fortsättningen inte bara får handla om att leta syndabockar. Nu måste vi också ta reda på vad exakt det är som Sovjetryssland har dumpat, hur farligt det är och om vi kan göra något åt det. Om något inblandat statsråd i den gamla regeringen vill hjälpa till med dessa frågor är det läge att träda fram nu, avslutar Nilsson.