torsdag, februari 18, 2010

Spontant tveksam

Kan nu på morgonen läsa på SVT Text-Tv att katastrofdrabbade ska själva betala den hjälp de får från UD. Svenskar som får hjälp av staten vid kriser och katastrofer utomlands ska själva betala för hemresa och vård, föreslår enligt Text-Tv regeringen. Enligt Carl Bildt öär det i första hand kostnader för hemresa och för sjukvård som staten kan kräva ersättning för. Enligt Carl Bildt kostnader som normalt täcks av en försäkring. Vad betyder ”i första hand” och vad betyder ”normalt”? Det finns all anledning att se närmare för det här förslaget. Spontant låter det väldigt, väldigt dumt.