lördag, februari 06, 2010

Nytt mtrl

Det finns nya texter att läsa på www.rkpress.blogspot.com och på www.traditionochfason.se
På RK-Press om den nya ryska militärdoktrinen och på Tradition och Fason om förhållandet att vara konservativ och ha en åsikt om niqab och burka.