måndag, februari 08, 2010

Svenska Ronald Reagan-Sällskapet bildat

I lördags, den sjätte februari, bildades Svenska Roanld Reagan-Sällskapet. Sedan i höstas har en arbetsgrupp förberett mötet som nu,på Ronald Reagans 99 födelsedag, kunde genomföras.

Pressmeddelande

2010 02 06

Rolf K Nilsson ordförande i Ronald Reagan-sällskap

På den avlidne presidenten Ronald Reagans 99:e födelsedag den 6 februari bildades i Stockholm Svenska Ronald Reagan-sällskapet. Riksdagsledamoten Rolf K Nilsson (M) valdes till ordförande för det sällskapet.

- Utan Ronald Reagans stora insatser för den fria världen under 1980-talet hade världen sannolikt idag sett helt annorlunda ut. I västlig historieskrivning är detta givetvis ett välkänt faktum. Men i Sverige är av någon anledning okunnigheten stor kring både Ronald Reagans gärningar och person, säger den nyvalde ordföranden Rolf K Nilsson, som även är riksdagsledamot för Gotland.

Sällskapet kommer förutom att genomföra ett större seminarium i samband med Ronald Reagans 100:e födelsedag den 6 februari 2011, även att sprida information om nya böcker om Reagan etc.

Den nyvalda styrelsen för Svenska Ronald Reagan-sällskapet består av:

Ordförande: Rolf K Nilsson, Visby (riksdagsledamot (M) Gotland)
Vice Ordförande: Anna Tenje, Växjö (riksdagsledamot (M) Kronoberg)
Ledamöter (bokstavsordning):
Christian Holm, Karlstad (riksdagsledamot (M) Värmland)
Petter Jonsson, Östersund/Stockholm
Mattias Zackrisson, Uddevalla/Stockholm
SLUT

Ronald Reagan-Sällskapets facebookgrupp får allt större anslutning. Kul!