fredag, februari 05, 2010

Nej, jag håller inte med Hoffstedt!

När väljare nummer tre ringer och frågar om jag har samma uppfattning som Gustaf Hoffstedt (moderat kommunalråd på Gotland) om de äldre på Gotland som han uttryckt det i Radio Gotland finner jag anledning att kommentera detta här på bloggen.

Jag har i efterhand lyssnat på Gustaf Hoffstedts inlägg på Radio Gotlands hemsida genom webben. Och utan att ha hört vad som sades före eller efter den inspelade delen så måste jag säga att nej, jag håller inte med Gustaf Hoffstedt. Jag delar inte på någon punkt de uppfattningar han ger uttryck för när det gäller den berörda gruppen människor.
All respekt för Gustaf Hoffstedt, men han får ursäkta. Hela hans uttalande i Radio Gotland ger intryck av både okänslighet och en helt verklighetsfrämmande bild av våra seniormedborgares vardag. Vem vill äta utanför sitt hem varje dag? Vem har ekonomi för att klara det? Jag tycker inte det är en lyckad lösning att skicka iväg de äldreboende till trängseln på Visbys lunchrestauranger.

Äldre människor som bor i ett äldreboende är värda respekt. Utan att just nu vara insatt i socialnämndens beslut i detalj utan bara tagit del av vad media förmedlat tycker jag det är mycket olyckligt det som nu händer.
Det är viktigt att hålla kostnaderna nere, att hushålla med kommunmedborgarnas pengar. Personligen, utan att ha förankrat uppfattningen hos mina partikamrater, tycker jag inte om det som nu genomförs. Beslutet drabbar en grupp äldre människor där många sannolikt befinner sig i en verklighet där både gamla vänner och släktingar inte finns längre. Att kunna äta gemensamt med samma människor varje dag är en trygghet och en del av dessa människors livskvalité. Det är inte bara maten som tas bort, det är så mycket mer.