fredag, september 19, 2008

Både bra och mer tveksamma sparförslag

Den så kallade Genomförandegruppen presenterade på torsdagen sina förslag till materielbesparingar för försvaret. Eller som man har valt att kalla det ”förslag på effektiviseringar av materielförsörjningen”.
Förslaget innehåller en rad projekt som aldrig ska sättas igång och andra som ska minskas. Mycket pengar är det som sparas in. Och här råder det väl knappast någon tvekan – det går att spara inom försvaret. Men sedan gäller det att enas om att det är rätt saker som det sparas på.
Jag har ännu inte haft möjlighet att sätta mig in i detaljerna på vad det är som ska sparas och vilka konsekvenserna bli. Det tar lite tid att sätta sig in i vad som döljer sig bakom rubrikerna. Spontant ser jag, om jag nu gör rätt tolkning vad som döljer sig bakom rubrikerna, att där finns besparingar som jag tycker är helt korrekta. Andra med tveksamma. Men – jag ska försöka med hjälp av experter på området gå igenom rubrikerna. Återkommer här på bloggen om några dagar i frågan.
Materielförsörjningen av försvaret är av yttersta vikt. Det gäller att se till att försvaret har vad det behöver inte bara just nu utan också framgent. Precis som när det gäller utbildningen av soldater så behövs det hela tiden reserver att ta till. Reserver som inte står efter vare sig i kvantitet eller kvalitet. Men dt finns anledning att också återkomma till detta.

Inga kommentarer: