onsdag, september 17, 2008

Enmansvalkretsar och mindre kollektivism

Efter riksdagens öppnande igår känns det som verksamheten går på tomgång idag. Nu väntar alla på att budgeten ska komma och att utskotten ska börja med sina möten. För egen del så har försvarsutskottet sitt första möte på tisdag i nästa vecka.

Har haft två telefonsamtal nu på förmiddagen från fastighetsägare på Gotland men skrivna på fastlandet, som vill ha billigare resor när de åker till Gotland. Det blir dyrt om man inte har Gotlandsrabatten och åker ofta. Hur mycket mer skulle det kosta av allmänna medel om samtliga fastighetsägare på Gotland fick rabatt? Är det möjligt. Det kan i alla fall vara värt att kolla upp.

I övrigt så är det den allmänna motionstiden som hägrar. Några dagar in i oktober har vi möjlighet att skriva motioner i frågor som vi tycker är angelägna. Betydligt ”svårare” att skriva motioner i majoritet än i minoritet. Vi får tänka på att inte skriva några motioner som rubbar den framförhandlade budgeten. Att skriva motioner är inte detsamma som att skriva en önskelista. En oskriven lag, oavsett vem som sitter vid makten, är att man inte skriver motioner i frågor som ska behandlas i det egna utskottet. Risken är då att man vid de interna diskussionerna har hamnat i minoritet och när frågan sedan tas upp i utskottet lämnar fältet fritt för minoriteten att utnyttja denna ”splittring” i helt andra syften.
Ett ganska dumt system, som ”alla” uppenbarligen accepterat och slår vakt om där parti går före individ.

En än en gång slår jag ett slag för enmansvalkretsar där det inte råder något tvivel om vem man ska tacka för mandatet – väljarna eller partiet. Överhuvudtaget har vi allt för mycket kollektivism i Sverige och allt för lite individualism. Det är enklare att styra och ställa om vi placeras i olika kollektiv som man fattar generella beslut om än om vi respekteras och uppfattas som enskilda människor med egna och högst individuella uppfattningar om vad som är rätt och fel. Sammanfattning: enmansvalkretsar och mindre kollektivism!

Inga kommentarer: