lördag, april 11, 2009

Danska socialdemokrater vill halvera antalet jaktplan

DANMARK: Skrota eller sälja häften av de 48 danska F-16 planen vill de danska socialdemokraterna. Partiets försvarspolitiske talesman John Dyrby Paulsen har sagt att det antal man har idag bygger på en kalla-kriget-sitaution och att det därför finns anledning att reducera antalet. Han är docknoga med att poängtera att de pengar man skulle spara in helt skulle gå till försvaret för att täcka andra kostnader.
Regeringspartiet Venstres försvarspolitiske talesman Karsten Nonbo avvisar helt det socialdemokratiska förslaget.
Någon gång i juni beräknas de danska partierna ha nått en försvarsöverenskommelse.