lördag, april 11, 2009

Fler kvinnor i det danska försvaret

DANMARK: Nu vill danska politiker att fler kvinnor ska välja en karriär inom försvaret. Precis som för alla män som fyller 18 år kan det nu bli så att alla kvinnor som når denna ålder kallas till ”försvarets dag”. En majoritet av folketingets partier vill detta. Det betyder att varje årskull som fyller 18 år får ta emot ett brev från försvaret där de ombedes, enligt dansk pliktlag, att infinna sig till försvarets dag.
Man hoppas då kunna få fler kvinnor intresserade av att göra karriär inomförsvaret och på det viset täppa till de luckor som finns.