lördag, april 11, 2009

Europaparlamentets krav på Ryssland

EUROPA: Den 6 april beslutade Europaparlamentet rekommendera att i de förhandlingar som pågår med Ryssland om ett nytt partnerskapsavtal så ska mänskliga rättigheter, gasleveranserna och ett löfte från rysk sida att inte bruka våld mot sina grannar finnas med. Europaparlamentet beslutade detta med 416 röster för, 80 emot och 147 nedlagda.
Förhandlingarna mellan Ryssland och EU har pågått sedan den 4 juli 2008 men låg nere under Georgienkriget och påbörjads igen den 2 december förra året.
Att förhandlingarna har återupptagits är på intet sätt ett erkännande av de förhållande som råder i Georgien efter kriget, påpekas från EU.

Från EU:s sida vill man att Ryssland ska anpassa sina lagar till Europarådets och OSSE:s riktlinjer när det gäller yttrande- och föreningsfrihet.
Europaparlamnetet hänvisar till Esbokonventionen och påtalar vikten av att Ryssland är uppmärksam på de ekologiska konsekvenser dragningen av Nord Stream innebär.