lördag, april 11, 2009

Hangö kritiserar Nord Stream

FINLAND: Miljöchefen i finska Hangö är mycket kritisk mot det sätt som Nord Stream bedömer miljökonsekvenserna för gasledningsprojektet.
Enligt det förslag till utlåtande som finns från Hangö kommun finns det många brister i Nord Streams miljökonsekvensbeskrivningar. Inte minst när det gäller hur mycket material och sediment från havsbotten som lossnar när gasledningen bygges. Från Hangö kommun påpekas också att det saknas uppgifter om vilka kemikalier och gifter som de upprivna materialet innehåller och var i ekosystemet det tar vägen.
Nord Stream har inte gjort några undersökningar i den östra delen av Finsk viken och vet därför inte heller vilka kemikalier som döljer sig där eller om radioaktiva ämnen finns på botten. Det är helt oklart vad som sker här när väl gasledningen börjar byggas.