lördag, april 11, 2009

Sned könsfördelning i Kina – överskott på 32 miljoner män

KINA: Den mycket aktiva abortpolitik som bedrivs i Kina där ofta flickfoster aborteras har nu resulterat i ett mansöverskott på 32 miljoner. Denna snedfördelning mellan män och kvinnor i Kina beräknas hålla i sig i decennier. Uppgifterna kommer från British Medical Journal.

I världens flesta länder finns det fler män än kvinnor. Men då handlar det om mellan 103 till 107 pojkfödslar på 100 flickfödslar. I Kina pendlar siffran mellan 140 till 195 pojkfödslar på 100 flickfödslar beroende på provins.