måndag, april 27, 2009

S gräver ner sig om plikten

Anders Karlsson (s) ordförande i Försvarsutskottet var ute i radion i morse igen och förklarade den socialdemokratiska uppfattningen när det häller den framtida personalförsörjningen. S vill inte låta värnplikten vara vilande utan istället ha ett system där den som så önskar kan mygla sig ifrån tjänstgöring tämligen enkelt.

Socialdemokraterna vill att alla, män och kvinnor, ska mönstra. Därefter kallas ett antal av dessa till fysisk mönstring och här väljes ut vilka som ska genomgå en tremånaders grundutbildning.
Efter denna grundutbildning kan de som vill gå vidare för en befattningsutbildning. Därefter ska de som önskar kunna skriva kontrakt med försvaret för tjänstgöring som ”kontraktssoldat”.

I Pliktutredningens delbetänkande säger vi att värnplikten ska vara vilande i lugna tider och att militärtjänstgöring ska göras på frivillig väg. Frivilliga genomgår tester, de som klarar sig går en tremånaders grundutbildning. En grundutbildning som meriterar tillfortsatt tjänstgöring/utbildning i hemvärnet eller till att gå vidare för en befattningsutbildning. Om man vill gå vidare till befattningsutbildningen skriver man kontrakt för tjänstgöring under ett visst antal år.
I socialdemokraternas förslag vill man inte skriva kontrat förrän efter befattningsutbildningen. Detta betyder att försvaret slänger bort värdefulla skattepengar på utbildning som staten aldrig får igen. Slöseri.

Varför Anders Karlsson väljer att gång efter annan hamra in den socialdemokratiska uppfattning när en utredning pågår, där socialdemokraterna deltar, är märkligt. Det låser upp den socialdemokratiske ledamoten på en rad områden.

Målet med Pliktutredningen har varit att nås så stor samsyn som möjligt i hur vi på frivillig väg bemannar det svenska försvaret. Och det är just det som är Pliktutredningens uppdrag. Att se hur en frivillig bemanning skulle kunna gå till.
Den 15 juni lägger Pliktutredningen sitt betänkande. Vad vi kommit fram till är ännu ett oskrivet blad. Det enda vi hittisk vet är att socialdemokraterna redan har tagit ställning. Något som inte gör det enklare att nå samsyn i Pliktutredningen.