lördag, april 11, 2009

Radikale Venstre vill behålla hemvärnet

DANMARK: I de pågående förhandlingarna om en ny dansk försvarsöverenskommelse har radikale Venstre bytt uppfattning och ger nu sitt stöd åt det danska hemvärnets fortsatta existens. Tidigare har partiet velat lägga ner hemvärnet.
Enligt Radikale Venstre har hemvärnet genomgått en förändring i rätt riktning och verksamheten ligger nu i linje med den tid vi lever i. Socialistiska folkpartiet och Enhetslistan är nu de enda partier som fortfarande vill lägga ner det danska hemvärnet. Socialdemokraterna har tidigare uttalat sig för en reformering av hemvärnet men inte någon nedläggning.